Varför är min kedja smutsig och våt efter en tur?

Om du använder Dumonde Tech Bicycle Chain Lube (BCL) över ett annat smörjmedel kan kedjan bli smutsig. Detta beror på att BCL:en är suspenderad av ett annat smörjmedel (fabriks- eller annat), eller att den appliceras för mycket eller för ofta. För bästa resultat rekommenderar vi att kedjan rengörs helt och hållet med ett högkvalitativt lösningsmedel eller ett starkt avfettningsmedel. Det är dock vanligt att man bara rengör kedjans utsida och tänker att smörjmedlet på kedjans insida också har avlägsnats. Troligtvis kommer det att finnas smörjmedel kvar i kedjans stift- och rullområde. Dumonde Tech BCL kommer att rensa ut det kvarvarande smörjmedlet, vilket kan göra kedjan något smutsig. Genom att torka av kedjan före och efter varje körning minskas förmågan att dra till sig smuts. Kedjan blir renare efter varje användning. Generellt 2-3 tillämpningar, blir renare och håller längre efter varje tillämpning. Följ ändå anvisningarna när du ska göra en ny applicering. Vid ljudet.

Med Dumonde Tech behöver du inte vänta. Ansök (enligt instruktionerna) och kör. Värmen och trycket är en katalysator för polymeriseringsprocessen. Traditionella “torra” smörjmedel kräver en väntetid för att bäraren ska avdunsta, annars drabbas du av en våt kedja som drar till sig smuts.

När ska jag ansöka om Dumonde Tech igen?

Återanvändning sker med hjälp av ljud, inte visuellt, tid eller avstånd. En bra analogi om när man ska återapplicera och vilket “ljud” man ska lyssna efter är “allt man ska höra när man åker är vind och däck”. Om drivlinan är i behov av smörjmedel kommer du att höra det. Om kedjan är ren och tyst, kan du njuta av åkturen.

Alla smörjmedel fungerar bättre om du följer instruktionerna. Eftersom “torra” smörjmedel tenderar att ha en kort livslängd är det dock vanligt att man överbehandlar dem för att hoppas på ett längre intervall mellan behandlingarna. Om man applicerar BCL för mycket eller för ofta kommer kedjan att förbli våt och dra till sig smuts. Torka av kedjan med en trasa. Återigen är det ljudet som är indikatorn och använd sparsamt. Kom ihåg……. “En droppe per länk”.

Varför utvecklade Dumonde Tech den nya PRO X-produktlinjen?

Under årens lopp har vi fått förfrågningar om våra smörjmedel för cyklar från många andra länder runt om i världen. På grund av de flyktiga organiska föreningarna i våra standardsmörjmedel för cyklar kunde vi inte skicka dem med flyg och/eller hade

restriktioner i vissa länder. Vi har arbetat med ny teknik, formulering och förbättrad prestanda i flera år och är nu redo att presentera PRO X Bicycle Lubricants-serien. Med vår MRCC-teknik har PRO X höjt prestandan ännu en gång.

PRO X har 0 till >3 % VOC, vilket gör att Dumonde Tech kan skicka med flygpost utan restriktioner. PRO X prestanda har överträffat prestandan hos de cykelsmörjmedel som vi har haft i 18 år. Dumonde Tech PRO X är vår senaste fantastiska produkt.

Har du en specifik fråga om en produkt från Dumonde Tech?? Använd gärna kontakt med oss, vi hjälper gärna till.

 

© 2012-2024 Dumonde Tech Design Group - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?