Pro X Bio-Bike Cleaner Koncentrat

Pro X Bio-Bike Cleaner Concentrate er effektiv men er samtidigt skånsom på alle cyklens dele. Den er 100% bionedbrydelig, giftfri, vandopløselig, økovenlig og har en mild lugt.

Renser cyklen og efterlader ingen rester eller vandpletter. Det er en langvarig performer, som er et effektivt rensemiddel til ultrasonisk og vandig (varm eller kold).

ANVENDELSER: Genopfyldning af sprayflasker. Vores egenproducerede blandingsenhed. Spand. Rengøringsbeholdere til mindre dele. Maskiner til kæderensning. Ved brug af en enkeltdysesprøjte eller en højtryksrenser, vil du opleve skummet, ikke skummet. Ultrasonisk rengøring af cykeldele. Vandige rensetanke til cykeldele (varm eller kold).

FORTYNDINGSFORHOLD: I sprayflaske eller spand. Letvægtig: Støv og snavs – blandingsforhold: 15:1. Mellemvægtig: mere omfattende samling af skidt samt rengøring af drivlinjen – blandingsforhold: 10:1. Tungvægtig: særdeles omfattende samling af skidt samt rengøring af olieret snavs og ansamlinger af smøremiddel i drivlinjen – blandingsforhold: 5:1.

Ultrasonisk rengøring af cykeldele – blandingsforhold: 15:1. Vandige rensetanke til cykeldele – blandingsforhold: 10:1.

Postevand kan bruges, men destilleret vand er mere effektivt og mindsker antallet af vandpletter efter cykeldelene er tørret. Dette gælder særligt for områder, der har hårdt postevand.

Højdepunkter:

• Effektiv. Baseret på ydeevne
• 100% bionedbrydelig
• Giftfri
• Kan bruges på alle cyklens dele
• Vandopløselig
• Brug til ultrasoniske parts cleaners
• Brug til vandige parts cleaners
• Efterlader ingen rester eller vandpletter
• Økonomivenlig. Eksempel: 946 mL genopfylder vores spraybottle på 710 mL ca. 15-21 gange, alt afhængigt af blandingsforholdet.

Tilgængelig i: 946 mL, 1,9 L og 3,8 L

Dumonde Techs produkter er en del af mekanismerne og maskinernes ydeevne!

VIGTIG KUNDEMEDDELELSE
Disse oplysninger er baseret på viden, der menes at hidrøre fra troværdig og gyldig forskning. Oplysningerne fremstilles i god tro, dog uden garantier, da brug af dette produkt ikke kan kontrolleres af sælgeren og/eller producenten. Sælgeren og producenten garanterer ikke et givet udfald, når man bruger produktet. Læs alle anvisninger og oplysninger inden brug, som beskrevet ovenfor.

 

 

© 2012-2024 Dumonde Tech Design Group - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?